Als klant heb je het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop je het goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Deckers N.V.  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande formulier.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt verfenbehangshop.be zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Enkel artikelen samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Deckers N.V.  betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Bij klachten kan u terecht voor een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) alsook de Europese Geschillencomissie (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Je kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
  • Overeenkomsten waarbij de klant specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.
  • De consument is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit van haar bestelling dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding nooit aanleiding vormen voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. 
Behangposters, stickers en verven die speciaal op maat of kleur zijn gemaakt voor de klant, kunnen niet worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht.

Retour aanvragen: vul het formulier hieronder in.